Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus


Uudise kuupäev: 11.05.2021
Jõustub:21.05.2021
Riigi Teatajas avaldati Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus.

Eesti ja Saksamaa vaheline tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise leping jõustus 1998. aasta 30. detsembril. Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise.

Uue protokolli sõlmise vajadus tulenes soovist viia maksulepingu sätted kooskõlla OECD maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise vastase tegevuskava raames kokkulepitud miinimumstandardiga. Protokolli jõustumine aitab kaasa maksudest kõrvalehoidumise võimaluste vähendamisele.

Protokolli artikli 9 kohaselt jõustub muutmise protokoll riigisisese menetluse lõpetamise kohta saadetava hilisema teate kättesaamise kuupäevast ja seda kohaldatakse protokolli jõustumisele järgneva kalendriaasta 1. jaanuaril või hiljem makstud summadelt kinnipeetava või 1. jaanuaril või hiljem algaval maksu määramise perioodil tasutava maksu suhtes.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json