Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 13.05.2021
Jõustub:01.06.2021
Riigi Teatajas avaldati audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus.

Seaduse muutmise tingis Euroopa Komisjoni hinnang, et Eesti ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava direktiivi teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta käivaid sätteid nõuetekohaselt üle võtnud.

Seadusega täpsustatakse audiitori kohustusi keskmise suurusega ettevõtja, suurettevõtja ja avaliku huvi üksuse auditeerimisel. Audiitor on edaspidi kohustatud auditi aruandes kinnitama, kas tegevusaruanne vastab finantsaruandele ja seaduses kohaldatavatele nõuetele. Muudatuse eesmärk on tugevdada investorite ja teiste huvitatud isikute usaldust ettevõtja tegevusaruandes avaldatud informatsiooni vastu. Lisaks täpsustatakse nõudeid informatsiooni osas, mida peab üle 500 töötajaga avaliku huvi üksusest suurettevõtja kajastama oma tegevusaruandes. Analoogsed muudatused tehakse ka konsolideeritud aruannete osas. 

Kallineb vähesel määral keskmiste ja suurettevõtjate audititasu ning vähesel määral kasvab osade suurettevõtjate aruandluskohustuse maht.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json