Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 23.05.2021
Jõustub:01.06.2021
Riigi Teatajas avaldati kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus.

Seadusega tehtavad muudatused mõjutavad siseveekogudel kutselise kalapüügiga tegelevaid isikuid, kes on toime pannud tõsiseid kalapüüginõuete rikkumisi ja taotlevad Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKFi) toetust. Kehtiva seaduse kohaselt ei ole teatud kalapüüginõuete tõsiseid rikkumisi toime pannud isikute EMKFi toetuse taotlused vastuvõetavad üksnes merel kutselise kalapüügiga tegelevate isikute puhul. Seadusega luuakse olukord, kus nii merel kui ka siseveekogudel sarnaseid kalapüüginõuete tõsiseid rikkumisi toime pannud isikute EMKFi toetuse taotlused ei ole vähemalt 12 kuu jooksul vastuvõetavad.

Samuti muudetakse kalandusturu korraldamise seaduse teatud sätteid, mille muutmise vajadus on selgunud EMKFi rakendamise senisest kogemusest ning mis võimaldab EMKFi rakendamisel vähendada administratiivset koormust.

Seadust täiendatakse sätetega, mis võimaldavad kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi andmisel rahuldada nõuetekohased taotlused selle abiliigi andmiseks ettenähtud eelarvevahendite piires olukorras, kus taotlustega taotletavad summad ületavad selleks ettenähtud vahendeid.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json