Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 28.05.2021
Jõustub:07.06.2021
Riigi Teatajas avaldati väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus.

Seadusega luuakse õiguslikud eeldused lühimenetluse raames alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks. Muudatus võimaldab sõidukijuhile määrata mõjutusmeetmena 45-minutilise rahunemispeatuse, mille vältel on sõiduki juht koos sõidukiga kohustatud viibima kohtuvälise menetleja määratud asukohas.

Rahunemispeatusega luuakse veel üks võimalus mõjutada inimese liikluskäitumist ja kiiruspiirangutest kinnipidamist varases staadiumis, mil toime pandud rikkumine ja liikluskäitumises tehtud vead ei ole veel nii tõsised, et peaksid kaasa tooma karmi sanktsiooni. 45-minuti pikkuse rahunemispeatuse saavad trahvi maksmise asemel valida need kiiruseületajad, kes ei ületanud lubatud piirkiirust rohkem kui 20 kilomeetrit tunnis.

Kui isik ei ole kinni pidanud lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest, edastatakse talle selle kohta vastavasisuline teade. Sellest tulenevalt on tal kohustus täita talle kinnipidamisel kättetoimetatud lühimenetluse otsuses märgitud kohustus tasuda trahv.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json