Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 31.05.2021
Jõustub:01.06.2021, osaliselt 01.06.2022 ja 01.01.2023.
Riigi Teatajas avaldati meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega muudetakse mitmeid merendusalaseid regulatsioone ning viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega.

Muudatustega tagatakse seaduste sidusus, arusaadavus ning õigusselgus. Peamised muudatustest tulenevad mõjud kaasnevad vastavatele riigiasutustele.

Olulise mõjuga muudatused on mitmetel tegevusaladel tegevusloa nõudest loobumine või selle asendamine majandustegevusteate esitamisega.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json