Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 02.06.2021
Jõustub:01.07.2021, osaliselt 12.06.2021
Riigi Teatajas avaldati konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega sätestatakse riigisisene selge õiguslik alus ebaseadusliku ja väärkasutatud riigiabi tagasinõudmiseks olukorras, kus Euroopa Komisjon ega Euroopa Liidu Kohus ei ole sellist otsust teinud. Euroopa Kohus on kinnitanud, et kui riigiabi on antud ebaseaduslikult, on liikmesriigi asutuse kohustuseks nõuda ka ilma Euroopa Komisjoni vastavasisulise menetluseta riigiabi omal algatusel tagasi. 

Seadus sätestab, et ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmise kohustust ei ole sellisel juhul, kui Euroopa Komisjon on tagantjärele teinud otsuse tunnistada ebaseaduslik abi siseturuga kokkusobivaks. Kui ebaseaduslik riigiabi on tagantjärele tunnistatud siseturuga kokkusobivaks, tuleb liikmesriigil nõuda riigiabi saajalt tagasi intress ebaseaduslikult abilt. Selleks sätestatakse seadusega intressi maksmise kohustus ja täpsustatakse intressimäära arvutamist ja kohaldamismeetodeid. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json