Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 16.06.2021
Jõustub:01.07.2021, osaliselt 01.01.2026
Riigi Teatajas avaldati loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus.

Seadusega keelustatakse Eestis loomade aretamine ja pidamine üksnes või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil. Keelu sisseseadmine ei ohusta selliste loomade kasvatajaid, kes kasvatavad näiteks lambaid või küülikuid.

Sätestatakse üleminekuaeg, mille kohaselt enne 2021. aasta 1. juulit välja antud tegevusload mingi ja kähriku tehistingimustes pidamiseks kehtivad kuni 2025. aasta 31. detsembrini. Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamine on keelatud alates 2026. aasta 1. jaanuarist.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json