Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 18.06.2021
Jõustub:28.06.2021, osaliselt 01.07.2021 ja 01.01.2022
Riigi Teatajas avaldati hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega tagatakse keskse varu moodustamise ja hoiustamise valmisolek elanikkonna varustuskindluse tagamiseks läbi AS-i Eesti Varude Keskuse (EVK) loomise. Siseministeeriumi pädevused, volitused ja ülesanded antakse kriisireguleerimise koordineerimisel üle Vabariigi Valitsusele ja Riigikantseleile. Sätestatakse õigusaktide väljatöötamise ülesanne Riigikantseleile valitsemisalade ülese valdkonna koordineerimisel.

Samuti täpsustatakse kriisireguleerimise üldist korraldust riigis, kuna varu moodustamine on otseselt seotud erinevateks kriisideks valmistumise regulatsioonidega ja laiapindse riigikaitse kontseptsiooniga. Muudatuse tulemusel ei kao põhimõte, mille kohaselt iga ministeerium ja asutus vastutab kriisireguleerimise eest oma vastutusalas. Riigikantselei ülesanded jäävad sarnaseks tänaste Siseministeeriumi ülesannetega ehk Riigikantselei suunab asutuste tegevust üldiselt riigi tasandil, ministeerium aga teeb seda täpsemalt oma valitsemisalas ning vastutab selle eest, et vajalikud kriisireguleerimise ülesanded oleksid täidetud.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json