Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seadus


Uudise kuupäev: 20.06.2021
Jõustub:30.06.2021
Riigi Teatajas avaldati finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seadus.

Seadusega laiendatakse riikliku finantsjärelevalvega seonduva teabe avaldamise aluseid ja luuakse õiguslik alus finantsteenuste tarbijatele hoiatusteadete avaldamiseks. 

Teavitused võimaldavad varakult anda Eesti avalikkusele teavet finantssektoriga seonduvatest riskidest ja teavitada tarbijaid põhjendatud ohtudest finantsjärelevalve valdkonnas. Avalikkusele pakutakse üha enam selliseid finantsteenuseid või -tooteid, mille osutamiseks või pakkumiseks võib olla vaja Finantsinspektsiooni tegevusluba, kuid vastavat teenust või toodet pakkuval isikul seda ei ole. Sellisel juhul on oluline, et Finantsinspektsioonil oleks võimalus avalikkust sellest kohe teavitada või hoiatada. Hoiatusteated avaldab Finantsinspektsioon üldjuhul oma veebilehel.

Seaduse kohaselt võib inspektsioon enne hoiatusteate avaldamist teha päringu muu hulgas isikule, kes on või keda võib teadaoleva informatsiooni põhjal pidada õigusrikkujaks. Muudatus täpsustab, et inspektsioon võib hoiatusteate tegemiseks oluliste asjaolude kohta teha vastava järelepärimise ka muule isikule.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json