Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 22.06.2021
Jõustub:02.07.2021, osaliselt 01.09.2021
Riigi Teatajas avaldati infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus.

Seadusega tagatakse ELi platvormide määruse ja e-kaubanduse direktiivi nõuetekohane ja mõjus täitmine, et tagada õiglane ja usaldusväärne ning ühtsetel alustel toimiv veebipõhine ettevõtluskeskkond Euroopa Liidu siseturul.

Platvormide määruse peamine eesmärk on muuta veebipõhise vahendusteenuse kasutamise tingimused ärikasutajate jaoks selgemaks ja õiglasemaks. Veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid on ettevõtluses ja kaubanduses olulised, võimaldades uusi ärimudeleid ja innovatsiooni ning sellised teenused pakuvad juurdepääsu uutele turgudele ja ärivõimalustele. 

Seadusega nähakse ette nõuded vahendusteenuste pakkujatele (platvormidele), mis aitavad neid teenuseid kasutavatel isikutel ehk ärikasutajatel hõlpsamalt ja tõhusamalt oma õiguste eest seista, võimaldades enne kohtusse pöördumist kasutada näiteks kaebuste lahendamise mehhanismi või lepitajate abi.

Kehtima hakkavatest nõuetest peavad kinni pidama veebipõhiste vahendusteenuste (eelkõige müügiportaalid) ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad (portaalid ja keskkonnad, mis võimaldavad internetiotsingut). 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json