Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös)


Uudise kuupäev: 25.06.2021
Jõustub:18.10.2021
Riigi Teatajas avaldati Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös).

Muudatustega antakse Euroopa Parlamendi liikmetele võimalus kaasa rääkida oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse elu korraldamisel.

Seadus kaotab piirangud, mille järgi ei või Euroopa Parlamendi liikmed osaleda valla- ja linnavolikogude töös. Muudatustega ühtlustatakse Euroopa Parlamendi liikmetele kohalduvaid volikogu liikmeks olemise nõudeid Riigikogu liikmetele kehtivate reeglitega.

Euroopa Parlamendi liikmetele kohaliku omavalitsuse volikogudesse kuulumise õiguse andmine ei muuda volikogusse kuulumist saadikuile kohustuslikuks. Euroopa Parlamendi liikmed võivad otsustada, kas soovivad parlamendi ja volikogu liikme mandaate ühitada.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json