Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus


Uudise kuupäev : 22.09.2021
Jõustub : 01.11.2021
      Riigi Teatajas avaldati põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus.

Seaduse eesmärk on kaitsta põllumajandustoote ja toidu müüjaid ostjate ebaausate kaubandustavade eest.

Seadusega sätestatakse ebaausate kaubandustavadena tehingud ja teod, mis on seotud maksetähtaegade, tarnete ja müügitingimustega ning mis on põllumajandustoodete ja toidu tarneahelas ostja ja müüja vahel keelatud. Loetletud on 16 ebaausat kaubandustava, millest 9 on igal juhul keelatud. Näiteks ei tohi ostja muuta ühepoolselt müügilepingu tingimusi.

Ülejäänud kaubandustavad on keelatud juhul, kui nendes ei ole eelnevalt selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud. 

Järelevalvet kaubandustavade üle hakkab tegema Konkurentsiamet. 

Ebaausa kaubandustava keelu rikkumise kohta nähakse ette ka vastutus. Füüsilise isiku puhul rahatrahv kuni 1200 eurot või arest ja juriidilisele isikule rahatrahv kuni 400 000 eurot.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json