Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 30.09.2021
Jõustub:10.10.2021
Riigi Teatajas avaldati kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus.

Seadusega lisatakse riigiga seotud isikute loetellu maapiirkonna ettevõtluse toetamiseks asutatud riigi sihtasutus, kelle suhtes põllumajandusmaa või metsamaa omandamise piirangud ei rakendu. 

Muudatuse tulemusel ei pea selline sihtasutus enne maa ostmist kohaliku omavalitsuse volikogult luba taotlema. Eesmärk on vähendada bürokraatiat, et paremini toetada kriisi tõttu raskustesse sattunud põllumajandustootjaid ja maaettevõtjaid.

Muudatustega vabastatakse Ühendkuningriigi kodanikud ja juriidilised isikud, kelle asukoht on Ühendkuningriigis, kinnisasja omandamise korral riigikaitseliste kitsenduste kohaldamisest.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json