Uudise kuupäev : 18.11.2021
Jõustub : 01.12.2021, osaliselt 28.01.2022 ja 01.01.2023
      Riigi Teatajas avaldati veterinaarseadus.

Seadusega koondatakse siseriiklikud loomatervishoidu käsitlevad õigusaktid ühtseks veterinaarseaduseks, mille eesmärk on koondada, ühtlustada ja ajakohastada valdkonna õigus, rakendada ELi loomatervise määrust ja teisi veterinaaria valdkonna ELi vahetult kohaldatavaid määruseid, sõnastada ELi liikmesriigi pädevusse jäävad sätted, rakendusprotseduurid ja volitusnormid, mis on vajalikud nõuete täpsemaks esitamiseks.

Uus seadus aitab tagada ettevõtja jaoks parema õigusselguse ja Eesti õiguse sidususe ELi õigusaktidega. Seaduse vastuvõtmise tulemusel muutuvad eelkõige loomatauditõrje korralduse alused, kuid veterinaarkorralduse ja loomatauditõrje üldpõhimõtted jäävad samaks.

Oluliseks muudatuseks on ettevõtjate puhul teatud tegevusaladel loakohustuse muutumine teatamiskohustuseks, uued teatamiskohustused seoses maismaaloomade pidamisega ning uued loakohustused seoses ELi ühisturul kauplemisega.

Seoses ELi loomatervise määruse kohaldumisega muutuvad mõnevõrra loomataudi ennetuse ja tõrje alused. Eriti ohtlike loomataudide tõrje korraldamine toimub Põllumajandus- ja Toiduameti koostatava situatsioonplaani alusel.

Järelevalvetasu regulatsiooni muudatused hõlmavad endas eelkõige tunnitasuga seotud täpsustusi ja ajakohastamisi. 

Veterinaarseadusega ajakohastatakse vastutussätteid ja karistusmäärasid. Muudetavad trahvimäärad puudutavad eelkõige juriidilisi isikuid ja maksimaalsed trahvimäärad jäävad edaspidi 20 000 kuni 50 000 euro vahele. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json