Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses)


Uudise kuupäev : 23.11.2021
Jõustub : 31.12.2021, osaliselt 01.08.2023
      Riigi Teatajas avaldati äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses).

Seadusega võetakse üle ELi direktiiv, mis reguleerib digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamist äriühinguõiguses. Seadusega võimaldatakse äriühingu filiaali elektroonilist registreerimist ja seeläbi lihtsustatakse piiriülest majandustegevust.

Seadus võimaldab välismaa äriühingul registreerida filiaal elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu. Seni kehtiva õiguse kohaselt on filiaali registreerimine Eestis võimalik üksnes notari vahendusel, mis on ajamahukas ja kulukas. ELi äriregistrite vahel hakatakse lisaks äriühingute kohta vahetatavatele andmetele vahetama andmeid ka filiaalide kohta, nt filiaali registreerimise või kustutamise kohta. 

Seadusega muudetakse filiaali registreerimine ja likvideerimine vabatahtlikuks. Edaspidi saab välismaa äriühing äriregistris filiaali registreerida, kui soovib seal oma andmed avalikustada. Lisaks luuakse alus vahetada alates 2023. aasta 1. augustist ELi liikmesriikide vahel automaatselt andmeid ka äriühingute juhatuse liikmete ärikeeldude kohta. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json