Liiklusseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 30.11.2021
Jõustub : 01.12.2021
      Riigi Teatajas avaldati liiklusseaduse muutmise seadus.

Seadusega nähakse ette nõuded elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutajate tehnoloogiatele ja seadmestikule ning sätestatakse nii teenuse osutajate kui ka kasutajate õigused ja kohustused.

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv, mille eesmärgiks on muuta teemaksude tasumine Euroopa Liidu siseselt mugavamaks, sealjuures kehtestatakse piiriülese teabevahetuse regulatsioon teemaksude tasumata jätmise korral. 

Eestis teemaksu ei ole. Kehtestatud on raskeveokitele ajapõhine teekasutustasu, mida automaatse tuvastuse kaudu ei koguta, ent direktiiv tuleb üle võtta minimaalses kohustuslikus ulatuses – osas, mis tuleneb Euroopa elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutajate õigusest registreerida oma tegevus igas ELi liikmesriigis. Seetõttu peab iga liikmeriik kooskõlas direktiiviga nägema ette nõuded kasutatavatele tehnoloogiatele ja seadmestikule ning sätestama nii teenuse osutajate kui ka kasutajate õigused ja kohustused.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Viited


Viited muudatustele


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json