Avaliku teabe seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 30.11.2021
Jõustub : 10.12.2021, seaduse § 1 punkt 8 jõustub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1024 artikli 14 lõikes 1 nimetatud Euroopa Komisjoni rakendusmääruse kohaldatavaks muutumise päeval
      Riigi Teatajas avaldati avaliku teabe seaduse muutmise seadus.

Muudatuste eesmärk on avaandmete kättesaadavuse ja taaskasutatavuse suurendamine innovatsiooni ja majanduse edendamiseks, siseturu sujuvamaks toimimiseks ning infoühiskonna edendamiseks.

Muudatustega jõustatakse ELi vastavast direktiivist avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta tulenevad nõuded. Seadusega lahendatakse praktilised kitsaskohad, mis on kerkinud kehtivas seaduses sätestatud avaandmete mõiste ja taaskasutamisega seonduvate põhimõtete tõlgendamisel.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json