Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 17.12.2021
Jõustub : 01.01.2022
      Riigi Teatajas avaldati ravikindlustuse seaduse muutmise seadus.

Seadusega laiendatakse kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist saavate isikute sihtrühma registreeritud töötute ja toimetulekutoetust saavate isikutega.

Praegu saavad kõrgendatud piirmääras hüvitist (85 eurot aastas 15 protsendilise omaosalusega) üle 63-aastased isikud, töövõimetuspensionärid, vanaduspensionärid, osalise või puuduva töövõimega isikud, rasedad ja alla üheaastase lapse emad ning isikud, kellel on suurenenud vajadus hambaraviteenusele seoses tema haigusega või osutatud tervishoiuteenusega. Edaspidi on õigus kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist saada isikutel, kes on Töötukassas töötuna arvel, ja neil, kes on hambaravi saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json