Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seadus


Uudise kuupäev : 21.12.2021
Jõustub : 22.12.2021
      Riigi Teatajas avaldati osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seadus.

Algse, 2015. aastal jõustunud lepinguga võtsid Euroopa Liidu liikmesriigid kohustuse kanda pankade käest kogutud maksed üle ELi ühtsesse kriisilahendusfondi.

Õiguslikel põhjustel otsustati pankadelt kogutud osamaksete kriisilahendusfondi ülekandmise kord ja sinna kogutud vahendite kasutamise järjekord finantskriisi olukorras lahutada ühtse kriisilahenduskorra määrusest, millega luuakse ELi ühtne kriisilahendusnõukogu ja sätestatakse kriisilahendusfondi moodustamise üldpõhimõtted.

Kriisilahendusfondi kaitsemeetme varasema käivitamisega (s.o enne 2024. aastat) ja muutmislepingus sätestatud muudatuste kohaldamisega on kriisilahendusnõukogul üleminekuperioodil rohkem vahendeid süsteemselt oluliste pankade võimalike kriisilahenduste puhuks. Üleminekuperioodil, mil kriisilahendusfond pankade osamaksetest alles koguneb ja kõik vahendid ei ole veel ühises kasutuses, kiireneb võimalik pankadelt kogutavate erakorraliste ex post osamaksete ühiskasutusse võtmine.

Leping jõustub kuupäeval, mil kõik allakirjutanud on ratifitseerimis-, heakskiitmis- või vastuvõtmiskirjad hoiule andnud. Lepinguosalised on väljendanud tahet saavutada lepingu jõustumine 2022. aasta 1. jaanuarist.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json