Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 30.12.2021
Jõustub : 01.01.2022
      Riigi Teatajas avaldati konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega sätestatakse alused, millest tulenevalt rahastataks Konkurentsiameti ülesandeid ka järelevalvetasudest.

Seaduse kohaselt võetakse järelevalvetasusid reguleeritavate hindadega monopoolsetelt ettevõtetelt. Järelevalvetasu on lõpptarbijatele osutatavate teenuste hinnas. Ettevõtetele ei lisandu täiendavat halduskoormust. Tasumäärad sätestatakse seaduses ja nende üle ei saa kaubelda, tagades sellega ameti sõltumatus.  

Peamise muudatusena kehtestatakse alused järelevalvetasude maksmisele. Lisaks muudetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadust, millest tulenevalt määratakse Konkurentsiameti kontrolli alla kõigi vee-ettevõtjate hinnaregulatsioon. 

Järelevalvetasu maksmise kohustust ei kehtestata raudteesektoris tegutsevatele ettevõtjatele, kuna mõlema avaliku raudtee infrastruktuuri ettevõtja, AS Eesti Raudtee ja AS Edelaraudtee, tegevuskulusid rahastatakse riigieelarvest ja järelevalvetasu makstaks riigieelarvest.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json