Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 13.03.2022
Jõustub : 15.03.2022
      Riigi Teatajas avaldati rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seaduse eesmärk on maandada virtuaalvääringute valdkonnas toime pandava rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise riske.

Seadusega tugevdatakse Rahapesu Andmebüroo pädevust virtuaalvääringute teenuse loamenetluses ja järelevalves ning sätestatakse virtuaalvääringu teenuse pakkujatele rahvusvahelisele standardile vastavad nõuded. Virtuaalvääringu teenuse pakkujate osa- ja omakapitalinõuet tõstetakse 12 000 eurolt 100 000 eurole ja sõltuvalt tegevusalast 250 000 eurole. Rahapesu Andmebüroole antakse õigus kontrollida oma töötajate ja ametnike tausta.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json