Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 21.03.2022
Jõustub : 25.03.2022, osaliselt 01.05.2022
      Riigi Teatajas avaldati elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Muudatusega suurendatakse läbi aktiivsete võrguteenuse kasutajate regulatsiooni hajatootmise võimalusi. See annab tarbijatele võimaluse aktiivsemalt elektriturul osaleda ning saada kasu eelkõige oma tarbimisharjumuste muutmisest. 

Luuakse energiakogukondade loomise, arendamise ja haldamisega seotud regulatsioon, samuti agregeerimise ja tarbimiskaja regulatsioon, et suurendada võrkude paindlikkust ja tarbijate energiatõhusust. Võrguettevõtjatele nähakse ette kohustus soetada turult pakkumismenetlusega paindlikkusmehhanisme. Samuti seab seadus tingimused võrguettevõtjale arendamaks elektrisõidukite turupõhiseid laadimisvõrke.

Seadusega tehakse muudatused ka elektrituru- ja maagaasiseaduses, mis võimaldavad tarbijatele soodsamaid fikseeritud tähtajalisi hinnalepinguid. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json