Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 22.03.2022
Jõustub : 01.04.2022, osaliselt 21.05.2022 ja 21.08.2023
      Riigi Teatajas avaldati autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega viiakse autoveoseadus, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus jt seadused vastavusse Euroopa Liidu maanteepaketti kuuluvate direktiivide ja otsekohalduvate määrustega. Maanteepaketi eesmärk on tagada sõidukijuhtidele nõuetekohased töötingimused ja sotsiaalkaitse ning autoveoettevõtjatele ausa konkurentsi tingimused.

Rahvusvahelisel tasulisel autoveol hõlmatakse ühenduse tegevusloa nõudega ka autod ja autorongid, mille lubatud täismass on 2500 kilogrammi kuni 3500 kilogrammi vahel. Tegevusloa saamiseks on vajalik koolituse läbinud veokorraldusjuhi olemasolu, kes vastutab vedaja juures korraldatavate autovedude eest.

Edaspidi tuleb autovedu teises riigis teostavale autojuhile maksta vähemalt lähetuse toimumise koha riigi töötasu alammäära suurust töötasu, sh ületunnitöötasu jm. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json