Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 29.03.2022
Jõustub : 30.03.2022, osaliselt 08.02.2022
      Riigi Teatajas avaldati väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. 

Seadusega muudetakse investeerimisühingute juhtimis- ja kapitalinõudeid, et need võtaks paremini arvesse investeerimisühingute ärimudeleid ja riske.

Samuti vähendavad muudatused regulatiivset koormust professionaalsetele investeerimisteenuste osutajatele ja tõstab hoiuste tagamise hüvitamise määra. Seadusega võetakse üle kaks vastavat ELi direktiivi. 

Seadus annab Finantsinspektsioonile õigused nõuda investeerimisühingutelt teatud juhtudel täiendavat kapitali ja likviidsete vahendite hoidmist. Seadusega muudetakse investeerimisühingute kapitalinõudeid vastavalt sellele, milliseid teenuseid nad osutavad. 

Muudetakse investeerimisühingute juhtide ja juhtivtöötajate palkade maksmise tingimusi. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json