Ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 27.04.2022
Jõustub : 07.05.2022, osaliselt 01.01.2024
      Riigi Teatajas avaldati ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega võimaldatakse riigil valmistada ette merre ehitamise hoonestuslubasid, et esitada need avalikule enampakkumisele või valikpakkumisele. Eelkõige puudutab see meretuuleparkide ja vesiviljeluse arendamist. Seaduses toodud muudatused võimaldavad riigil senisest enam panustada meretuuleenergia aktiivsemale tootmisele.

Seaduse algatamise üks eesmärk oli koondada valdkonda puudutavad õigusaktid ja muuta need arusaadavamaks ettevõtjate jaoks, kes on huvitatud avaliku veekogu koormamisest kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega.

Seadusega tehakse muudatusi ka ehitusseadustikus ohutuse põhimõtte, ehitusloa andmisest keeldumise, ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja kasutusloa andmisest keeldumise regulatsioonis. Täpsustatakse ka hoonestusloa algatamise ja andmise regulatsiooni ning täiendatakse seadust ehitusloa saamise ja ehitustegevuse alustamise tähtaegade osas.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json