Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (agressiooni toetamine)


Uudise kuupäev : 28.04.2022
Jõustub : 29.04.2022, osaliselt 08.05.2022
      Riigi Teatajas avaldati karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (agressiooni toetamine).

Seaduse kohaselt on keelatud agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolite eksponeerimine neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Samuti on seaduse järgi kuritegu liituda välisriigi agressiooniga.

Seadusega tehakse karistusseadustikus muudatused, mis on seotud Venemaa rünnakuga Ukraina vastu ning tagavad kohase karistuse agressiooniga liitumise korral. Seaduse järgi on kuriteona karistatav liituda agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osaleda välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult toetada välisriigi agressiooniakti, sealhulgas seda rahastada. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json