Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 30.04.2022
Jõustub : 01.08.2022
      Riigi Teatajas avaldati töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, et tagada töötingimuste piisav läbipaistvus ja prognoositavus. Kavandatud muudatused suurendavad nii töötajate kui ka ametnike kaitset töö- või teenistussuhtes ning aitavad tagada, et neid teavitatakse olulistest töö- ja teenistustingimustest võimalikult varajases faasis.

Töölepingu seaduses täiendatakse nende andmete hulka, millest tööandja peab töötajat tööle asumisel kirjalikult teavitama. Tööandjal tekib kohustus näiteks teavitada töötajat tööandja hüvitatavast puhkusest, ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrast jne. 

Samuti nähakse ette, et töö tegemise takistuse korral pikeneb katseaeg võrdeliselt eemal viibitud ajaga, näiteks ajutise töövõimetuse korral. Töötajale ei tohi õiguste eest seismise tõttu järgneda negatiivseid tagajärgi, näiteks kui töötaja pöörab tähelepanu, et tööandja ei taga töö- ja puhkeajanõudeid.

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses sätestatakse teabe hulk, millest tööandja peab töötajat pikema kui ühekuulise lähetuse korral kirjalikult teavitama, näiteks teave tasu suuruse ja vääringu ning riigist tagasipöördumise kohta. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json