Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 05.05.2022
Jõustub : 01.06.2022, osaliselt 15.01.2023
      Riigi Teatajas avaldati riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega lahendatakse rakendamisel esile kerkinud praktilised probleemid ja viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu riigihangete direktiividega. Peamiselt on tegemist tehnilist laadi muudatustega, et parandada õigusselgust ja muuta hankekorraldust paindlikumaks.

Hindamiskriteeriume, põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste käsitlemist ja hankelepingute rikkumist puudutavad muudatused võimaldavad hankijal riigihanke tingimuste seadmisel paremini arvestada konkreetse riigihanke eripärade ja vastava turuolukorraga. 

Heastamist ja hankepassi puudutavad muudatused vähendavad nii hankijate töö- kui ka ettevõtjate halduskoormust.

Euroopa Komisjoni etteheidete alusel tehtud muudatused puudutavad hankijate vahelise koostöö ühe eelduse, st avatud turul toimuva tegevuse protsendimäära arvutamist ning innovatsioonipartnerluse korral riigihanke alusdokumentides sisalduva kirjelduse täpsust.

Lisaks käsitlevad muudatused võistleva dialoogi tingimusi ja hindamiskriteeriumite seadmist.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json