Uudise kuupäev : 05.05.2022
Jõustub : 01.02.2023, osaliselt 01.08.2023, 01.09.2023 ja 01.03.2024
      Riigi Teatajas avaldati äriregistri seadus.

Seadus sätestab äriregistri andmekoosseisu, kannete tegemise ning registri pidamise korra, järelevalve ja vastutuse.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register muudetakse äriregistri osaks, mis muudab registrimenetluse lihtsamaks ja selgemaks nii ettevõtjatele kui ka registripidajale.

Seaduse kohaselt kaotatakse osaühingu miinimumkapitali nõue. Tõhustatakse ka registripidaja järelevalvevõimalusi, suunates juriidilisi isikuid oma aruandluskohustust täitma. Selleks lihtsustatakse ja kiirendatakse majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutamist. 

E-äriregistrisse luuakse võimalus broneerida ärinimi kuueks kuuks, et oleks paremini võimalik äriühingu asutamist ette valmistada.

Äriregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille pidamise eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet Eesti õiguse järgi asutatud eraõiguslike juriidiliste isikute, Eestis tegutsevate füüsilisest isikust ettevõtjate ja välismaa äriühingute filiaalide kohta. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json