Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 03.06.2022
Jõustub : 13.06.2022
      
Riigi Teatajas avaldati investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega ühtlustatakse jaeinvestoritele suunatud eurofondide ning riskikapitali- ja kinnisvarafondide piiriülese pakkumise reegleid ning võetakse selleks üle Euroopa Liidu vastavad direktiivid.

Fondi piiriülesel pakkumisel ei pea fondivalitseja omama teises riigis enam püsivat asu- või tegevuskohta, näiteks esinduskontorit, või määrama kohapeal olevat esindajat. Suhtlus investorite ja fondide vahel toimub elektrooniliselt.

Seadusega sätestatakse ka tingimused fondi piiriülese pakkumise lõpetamiseks, samuti nimekiri teabest, mis tuleb jaeinvestorile edastada. Samuti muudetakse väiksemahuliste fondide valitsejate registreerimise tingimusi. Väikefondi puhul jääb fondi varade maht alla 100 miljoni euro ning nende üle Finantsinspektsioon üldjuhul järelevalvet ei tee, vaid registreerib üksnes nende tegevuse. Muudatuste kohaselt võib inspektsioon keelduda väikefondi valitseja registrisse kandmisest, kui fondivalitseja asukoht ja tegevuskoht ei ole Eestis või fondivalitseja ei valitse reaalselt ühtegi fondi, samuti kui inspektsioonile esitatud andmed või dokumendid on ebaõiged või eksitavad.

Pensionifondidel võimaldavad muudatused investeerida väärtpaberitesse, mille alusvaraks on toore, või mille hind sõltub toormest. Ka suurendatakse võimalust investeerida väärismetallidesse. Kui praegu võib väärismetallidesse investeerida kuni 5% pensionifondi varadest, siis edaspidi on see piir kuni 25% fondi vara väärtusest. Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json