Söödaseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 14.06.2022
Jõustub : 01.07.2022
      
Riigi Teatajas avaldati söödaseaduse muutmise seadus.


Seadusega viiakse söödaseadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega kehtestatakse ravimsööda tootmise, turuleviimise ja kasutamise nõuded.

Seaduse järgi lisandub teatud sööda käitlejatele loakohustus, sest tulenevalt määrusest peab sööda käitlejal edaspidi olema tegevusluba, kui tema ettevõttes tegeletakse ravimsööda ja vahetoote tootmisega, nende veoga või turuleviimisega. Senise korra järgi on tegevusluba nõutud üksnes ravimsööda tootmise korral. Muude ravimsööda käitlemisega seotud tegevuste puhul, näiteks lemmikloomade ravimsööda jaemüügil tuleb esitada majandustegevusteade.

Seadusega ajakohastatakse ka söödaseaduses juriidilisele isikule kehtivaid maksimaalseid karistusmääri, mis jäävad edaspidi 10 000 ja 32 000 euro vahele. Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json