Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus


Uudise kuupäev : 14.06.2022
Jõustub : 28.06.2022
      
Riigi Teatajas avaldati toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus. Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta.

Seadusega nähakse ette tagada igale erivajadusega inimesele, et ta ei jää toodete ja teenuste kasutamisel hätta, vaid leiab alternatiivse formaadi toote kasutamiseks ning teenuse tarbimiseks. Seeläbi on eesmärk kujundada kaasavam ühiskond, et lihtsustada piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste iseseisvat toimetulekut.

Seadusega kehtestatakse ligipääsetavuse direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded, ettevõtja kohustused ligipääsetavuse tagamiseks, ligipääsetavusnõuetele vastavuse hindamine ja vastavuseeldus ning riiklik järelevalve ja vastutus. Samuti võetakse kasutusele terminid, mis on seni olnud õiguslikult määratlemata ning mille määratlemise vajadus tuleneb direktiivi ülevõtmisel kasutatavatest mõistetest.

Seaduse kohaselt tuleb ligipääsetavaks muuta näiteks iseteenindusterminal või pangaautomaat selliselt, et neid saab mugavalt kasutada ratastoolis inimene, aga ka laps, lühikest kasvu täiskasvanu või eakas. 
Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json