Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 20.06.2022
Jõustub : 30.06.2022
      
Riigi Teatajas avaldati tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega muudetakse tervisesüsteem paindlikumaks ja inimkesksemaks, muu hulgas tagatakse seadusega üldarstiabi kättesaadavus ja parandatakse nimistute teenindamise järjepidevust. Alates 1. juulist korraldab üldarstiabi Terviseameti asemel Eesti Haigekassa.

Seadusega täpsustatakse perearsti nimistusse registreerumise aluseid. Tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse lisatakse elamisõiguse alusel Eestis elava isiku ja ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibiva ravikindlustatud isiku õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada kirjaliku avalduse alusel perearsti.

Nähakse ette ka perearsti kohustus teavitada nimistusse kuuluvaid inimesi vähemalt kuus kuud ette, kui muutub perearsti tegevuskoht. Muudatuse eesmärk on võimaldada patsiendil vajaduse korral vahetada perearsti või teha ettevalmistusi elukorralduses, et harjuda perearsti uude tegevuskohta liikumisega. Seadusega nähakse ette võimalus tagada arstiabi olukorras, kus avalikud konkursid nimistule perearsti leidmiseks on ebaõnnestunud või nimistu jääb ootamatult perearstita.

Leevendatakse ka lähtetoetuse taotlemise tingimusi: pikendatakse taotluse esitamise perioodi, luuakse õiguslikud eeldused, et maksta lähtetoetust senisest suuremas summas ja kasutada lähtetoetust osaliselt. Seadusega luuakse võimalus määrata prioriteetne piirkond või eriala ning maksta perearsti lähtetoetust kuni toetuse kolmekordses määras. Lähtetoetuse määr on 5000 eurot.

Samuti laiendatakse seadusega piiratud ulatuses kokkulepitud ravimite retsepti väljakirjutamise õigust õendusabi eriala omandanud õele (eriõele) samas ulatuses, nagu see on seni kehtinud pereõdedele. Muudetakse ka töövõimetuslehe väljakirjutajate ringi, andes töövõimetuslehe väljakirjutamise õigus õele.
Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json