Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seadus


Uudise kuupäev : 07.07.2022
Jõustub : 18.07.2022
      
Riigi Teatajas avaldati Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seadus.


Seadusega kiideti heaks protokollid, mille eesmärk on korraldada Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga. NATO liikmesriikide alalised esindajad kirjutasid ühinemisprotokollidele alla eile Brüsselis. Pärast allkirjastamist peavad NATO liikmesriigid protokollid oma õiguse kohaselt heaks kiitma. Lisaks Eestile on seda praeguseks teinud Island, Kanada, Norra ja Taani.

Kui protokollid on jõustunud, edastab NATO peasekretär Soomele ja Rootsile ametliku ühinemiskutse. Ühinemisläbirääkimiste ja heakskiitmisprotsessi ajal on Soomel ja Rootsil vaatleja eristaatus, mis tähendab liitlastega sarnast positsiooni, kuid ilma hääleõiguseta. Liituma kutsumise ja liitumise vaheliseks perioodiks on mõlemad riigid saanud USA, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Põhjamaade käest kaitsegarantiid, mis hõlmavad ühiseid tegevusi kaitsevaldkonnas, sealhulgas õppuseid.

Seletuskirja kohaselt suurendab Soome ja Rootsi NATOga ühinemine julgeolekut Põhja-Atlandi piirkonnas ning aitab kaasa ühtse, vaba, demokraatliku ja rahumeelse Euroopa saavutamisele. Samuti tugevdab see oluliselt Eesti ja kogu Läänemere piirkonna julgeolekupoliitilist olukorda. Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json