Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 15.08.2022
Jõustub : 16.08.2022
      
Riigi Teatajas avaldati küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega volitatakse valitsust kehtestama määrusega süsteemide küberturvalisuse tagamiseks vajalikke nõudeid, millest üks osa on uus Eesti infoturbestandard (E-ITS).

Samuti reguleerib seadus küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute riiklikku koordineerimiskeskuse määramist ja selle ülesannete korraldust ning määratleb riikliku küberturvalisuse sertifitseerimise asutuse, selle järelevalvevolitused ning sertifitseerimisnõuete rikkumisega seotud vastutuse.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet saab õiguse kõrvaldada või piirata ligipääsu infoühiskonna teenuse kaudu üldsusele levitatud teabele. Teabe piiramine on lubatud üksnes juhul, kui sellega kihutatakse vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele kodakondsuse, etnilise päritolu, keele, usutunnistuse või muude asjaolude tõttu. Ühtlasi on infoühiskonna teenuse kaudu üldsusele levitatud teavet lubatud piirata juhul, kui teabega õhutatakse sõda või õigustatakse sõjakuritegusid.
Muudatuses kitsendatakse teabe piiramise võimalust veelgi tingimusega, et vihkamisele kihutava teabe piiramine peab olema vajalik riigi julgeoleku tagamiseks.

Muudatuse eesmärk on tagada siseriiklikult meetmete olemasolu, millega on võimalik piirata sõda propageerivat ja vaenu õhutavat sisu, mida kasutatakse Eesti vastu suunatud informatsioonilise mõjutustegevuse raames Eestis elavate või viibivate inimeste meelsuse kujundamiseks.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json