Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 15.08.2022
Jõustub : 16.08.2022
      
Riigi Teatajas avaldati vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus, mis täpsustab vanglateenistuse töökorraldusega seotud sätteid, et vanglateenistuse tööd vajadusel paindlikumalt korraldada. See tähendab näiteks võimalust korraldada mõni vangla ülesanne keskse struktuuriüksuse või teenistuskoha kaudu.

Muudatustega saab justiitsminister rohkem võimalusi vanglasüsteemi töö korraldamisel ning seaduses sätestatud ülesannete jaotamisel. Samuti kaasajastab seadus vangistusseaduse teenistusõiguse norme ning kaotab erisused seal, kus on otstarbekam lähtuda avaliku teenistuse seadusest.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.

Seonduvad õigusaktid


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json