Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 15.08.2022
Jõustub : 19.08.2022
      
Riigi Teatajas avaldati Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus, mis kaasajastab valitsusega seotud regulatsioone.

Seadus korrastab valitsuse liikme ametis olemise ajal kehtivaid tegevuspiiranguid ning keelab valitsuse liikmel sõnaselgelt kuuluda aktsiaseltsi, osaühingu ja tulundusühistu juhatusse või nõukokku.

Uue piiranguna ei tohi valitsuse liige poole aasta jooksul pärast ametist vabastamist tegutseda juhtimis- või kontrollorgani liikmena sellises eraõiguslikus juriidilises isikus, mis kuulub tema juhitud ministeeriumi valitsemisalasse, kui ta on oma ametiaja jooksul langetanud selle juriidilise isiku tegevust puudutavaid olulise mõjuga otsuseid või kui juriidilisel isikul on tema juhitud ministeeriumiga lepingulised suhted. Muudatustega ei nähta valitsuse liikmele enam ette tööandja eluruumi andmist. See asendatakse seaduse kohaselt alates 2023. aastast võimalusega saada eluasemekulude hüvitist kuni 15 protsendi ulatuses ametipalgast, juhul kui minister elab väljaspool ministeeriumi asukohaks olevat või sellega piirnevaid omavalitsusi.

Seega muutub regulatsioon sarnasemaks Riigikogu liikme eluasemekulude hüvitamisega. Sarnasemaks muutub ka valitsuse liikme volituste lõppemisel makstava hüvitise maksmine. Seadusega täiendatakse aluseid, mil hüvitist ei maksta, ning seatakse hüvitise suurus sõltuvusse valitsuse liikmena ametis oldud ajast. Lisaks täpsustatakse seadusega Riigikantselei ülesandeid ja muudetakse hallatavate riigiasutuste juhtide tähtajatud töölepingud tähtajaliseks.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.

Seonduvad õigusaktid


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json