Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 21.09.2022
Jõustub : 23.09.2022
      
Riigi Teatajas avaldati elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadus, mis võimaldab piiritleda elektri tootmishinna ning müüa elektrit kodutarbijatele universaalteenusena. Seadusega pannakse riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates oktoobrist kuni 30. aprillini 2026 elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Lisaks on Eesti 63 elektrimüüjal võimalus hakata seaduse jõustumisel universaalteenuse raames elektrit müüma.

Seadus ei sätesta universaalteenuse hinda, vaid paneb paika hinnakujunduse põhimõtted. Hinna määrab Konkurentsiamet, võttes arvesse tootmiskulusid ja elektritootja mõistlikku kasumit; elektrimüüja võib juurde arvestada müügikulud. Baashinnaks on Konkurentsiameti kooskõlastatud Enefit Poweri tootmishind, millele on lisatud üldteenuse osutaja põhjendatud kulud ja mõistlik ärikasum. Elektrimüüjad peavad avaldama universaalteenuse hinna oma veebilehel.

Universaalteenust osutaval elektrimüüjal on aasta lõpuni kohustus ja seejärel õigus pakkuda oma kliendile automaatset universaalteenusele üle viimist, kui tarbijale seni müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind. Pakkumisega nõustumiseks ei pea tarbija midagi tegema, pakkumisest loobumiseks tuleb aga oma soovist müüjale vähemalt kaks päeva enne uue lepingu jõustumist teada anda. Juba käivitunud universaalteenusest võib igal ajal loobuda.

Tarbijad saavad universaalteenusele üle minna ilma kehtiva lepingu lõpetamise leppetrahvita kuni 2023. aasta 30. septembrini. Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Viited muudatustele


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json