Elektrituruseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 21.10.2022
Jõustub : 23.10.2022
      
Riigi Teatajas avaldati elektrituruseaduse muutmise seadus, millega kehtestati mikro- ja väikeettevõtjatele võimalus alates novembrist kuni 2023. aasta lõpuni osta elektrimüüjalt elektrienergiat Konkurentsiameti reguleeritud hinnaga ehk universaalteenusena. Seadusega soovitakse vältida sihtgrupis olevate ettevõtete konkurentsivõime kadumist ja nende tegevuse lõpetamist.

Universaalteenust saavad hakata tarbima mikroettevõtjad ehk äriühingud, kus töötab vähem kui 10 inimest ja aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa kaht miljonit eurot, ning väikeettevõtjad ehk äriühingud, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot.

Eelektri universaalteenusena ostmise võimalus laieneb ka aastas kuni ühe gigavatt-tunni ulatuses energiat tarbivatele füüsilisest isikust ettevõtjatele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele. Tarbimismahu täitumisel universaalteenuse ostmise võimalus lõpeb, misjärel teeb elektrimüüja hiljemalt 10 päeva jooksul ettepaneku sõlmida uus elektrileping. Kui tarbija sellest keeldub, ei sõlmi uut elektrilepingut ega vaheta ka elektrimüüjat, siis müüb elektrimüüja talle elektrienergiat elektribörsi tunnihinna alusel.

Kui kodutarbijad viiakse universaalteenusele üle automaatselt, kui nad ise ei soovi pakkumisest loobuda, siis ettevõtjad peavad universaalteenusele ülemineku soovist elektrimüüjale ise teada andma või müüja pakkumisele omapoolse nõusolekuga vastama.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Viited muudatustele


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json