Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 21.10.2022
Jõustub : 01.11.2022
      
Riigi Teatajas avaldati energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus, millega seatakse eesmärk, et 2030. aastaks toodetaks Eestis sama palju taastuvelektrit kui elektrit kokku tarbitakse. Seni oli seatud eesmärgiks, et 2030. aastaks peab taastuvelekter moodustama elektrienergia kogutarbimisest vähemalt 40 protsenti. Eesmärgi täitmiseks on kavas 2024.–2025. aastal läbi viia täiendavad taastuvelektri vähempakkumised kokku vähemalt ühe teravatt-tunni mahus.

Peale selle peaks eesmärgi saavutamisele kaasa aitama tuulikutasu rakendamine ja meretuuleparkide rajamise lubade kiirem menetlus. Samuti on eraldatud lisaraha elektrivõrkude kaasajastamiseks ning otsitakse võimalusi uute tootmisvõimsuste võrguga liitumise lihtsustamiseks.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json