Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 03.11.2022
Jõustub : 14.11.2022
      
Riigi Teatajas avaldati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus, mis võimaldab selgitada kooliväliste nõustamismeeskondade kaasabil välja Ukrainast Eestisse saabunud põgenikest õpilaste vajadused ja tagada neile jõukohase õppe. Õpilaste toetamiseks võimaldab seadus koolivälistel nõustamismeeskondadel soovituste andmisega päädivaid haldusmenetlusi läbi viia senisest efektiivsemalt, kaasates vaid vajalikud spetsialistid.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Viited muudatustele


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json