Kalandusturu korraldamise seadus


Uudise kuupäev : 23.11.2022
Jõustub : 01.01.2023
      
Riigi Teatajas avaldati kalandusturu korraldamise seadus, millega luuakse riigisisene õigusraamistik Euroopa Liidu kalandusele ja vesiviljelusele suunatud fondide rakendamiseks, kalanduse riigiabi andmiseks ja kalanduse ühise turukorralduse meetmete rakendamiseks.

Seaduse abil viiakse ellu ELi ühise kalanduspoliitika ja ka riigisiseseid kalamajanduslikke eesmärke ning ELi eelarveperioodideks 2014–2020 ja 2021–2027 koostatud rakenduskavasid. Muudatused aitavad kaasa toetusteks eraldatud raha eesmärgipärasele kasutamisele ja tegevuste paindlikumale rahastamisele, samuti aitavad need tagada kalamajandusliku riigiabi andmist ELis kehtivate reeglite järgi.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


Viited muudatustele


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json