Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 22.12.2022
Jõustub : 23.12.2022
      
Riigi Teatajas avaldati sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus, millega kehtestatakse väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamise regulatsioon alates järgmise aasta 1. juulist.

Kui seni on teenus olnud peamiselt teenuse saaja ja tema ülalpidajate kanda, siis edaspidi hakkab teenuse katmises osalema ka avalik sektor. Kohalik omavalitsus katab teenust saama õigustatud inimese teenuskoha maksumusest kvalifitseeritud hooldustöötajate kulud ning teenuse saaja tasub majutus- ja toitlustuskulud ja muud teenuse osutamisega seotud kulud.

Omavalitsuste suureneva kohustuse leevendamiseks muudetakse omavalitsustele laekuva tulumaksu määra ning hakatakse alates 1. jaanuarist 2024 tulumaksu jaotamisel arvesse võtma ka riikliku pensioni tulusid. Üleminekuajal ehk tuleval aastal jaotatakse meetmeks ette nähtud vahendid omavalitsuste vahel läbi toetusfondi. Riigieelarve täiendav kulu on prognoosi järgi 2023. aastal 40 miljonit ja 2024. aastal 57 miljonit eurot, mis võimaldab omavalitsustel arendada ka kodus elamist toetavaid teenuseid ja suurendada nende pakkumist.

Menetluse käigus tehtud muudatusena lisatakse MTÜ Slava Ukraini nende tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, kellele juriidilised isikud saavad teha tulumaksuvabalt annetusi ja kingitusi Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmise korraldamiseks.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json