Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 07.03.2023
Jõustub : 01.07.2024
      

Riigi Teatajas avaldati tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega nähakse ette alates 2024. aasta 1. juulist tervishoiuteenuste vanglates osutamise rahastamine Eesti Haigekassa kaudu.

Selleks antakse seni Justiitsministeeriumile kinnipeetavate tervishoiuteenuse korraldamiseks eraldatud eelarveraha üle Haigekassale. Pärast seaduse jõustumist Justiitsministeerium ja vanglad tervishoiuteenuste osutamisega enam ei tegele, vaid tagavad vajalikud tingimused, et tervishoiuasutused saaksid osutada tervishoiuteenuseid vanglas kohapeal ning vajadusel ka väljaspool vanglat. Lisaks osaletakse rahvusvahelises koostöös vanglate tervishoiukorraldust puudutavate erisuste asjus.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json