Uudise kuupäev : 07.03.2023
Jõustub : 01.01.2024
      

Riigi Teatajas avaldati tööturumeetmete seadus, millega ajakohastatakse ja korrastatakse tööturuteenuste osutamise õigusruumi.

Seadusega muudetakse tööturuteenuste osutamise õigusruum selgemaks ja läbipaistvamaks, välditakse dubleerimist ja ebaefektiivsust, võimaldades samas kiiresti reageerida vajalike tööturuteenustega tööturu muutustele ja sihtrühmade vajadustele. Lisaks sätestatakse tööturumeetmete rakendamise üldised põhimõtted ning piiritletakse meetmeid saama õigustatud sihtrühmad.

Seadusega ühendatakse töötuskindlustuse andmekogu, töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri ning töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu üheks Töötukassa andmekoguks. Sellega suureneb oluliselt õigusselgus nii Töötukassa kui vastutava töötleja kui ka laiemalt andmesubjektide ja andmesaajate jaoks. Ühtne andmekogu lihtsustab tulevikus andmekogu arenduste tegevust, suurendab arenduskiirust ning võimaldab vähendada arenduskulusid.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.

 


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json