Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 07.03.2023
Jõustub : 01.04.2023
      

Riigi Teatajas avaldati kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega nähakse ette võimalus riigil maksta hüvitist ajateenijate eluasemelaenu intresside kulude katmiseks. Kuna eluasemelaenu puhul ajateenija ei saa võtta täielikku maksepuhkust, hüvitatakse ajateenijale ajateenistuse jooksul eluasemelaenu intressid.

Seadusega luuakse võimalus maksta toetust enne ajateenistusse asumist omandatud B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse eest, kuna see võimaldab lühema aja jooksul anda baasoskuste väljaõpet. Ühekordse toetuse suurus on 1000 eurot. Eelnimetatud toetust makstakse neile ajateenijatele, kes on seaduse jõustumise järgselt 11-kuulises ajateenistuses. Toetuse üle otsustamine ja maksmine toimu Kaitseressursside Ameti poolt.

Seadusega lihtsustatakse tegevväelastele individuaalvarustuse soetamise kompenseerimist. Luuakse kord, mille kohaselt teatud rõivaelemente hakkavad tegevväelased soetama kindlate e-poodide kaudu ning selle eest hakatakse iga-aastaselt tegevväelastele kompensatsiooni maksma. Seadusega täiendatakse tulumaksuseadust sättega, mille kohaselt riidevarustuse soetamiseks kompensatsiooni tulumaksuga ei maksustata.

Seadusega ajakohastatakse sõjahaudade kaitset puudutavat regulatsiooni ja tuuakse sõjahaudasid puudutav otsustamistasand ministri tasandilt madalamale. See muudab seaduse rakendamise paindlikumaks ja operatiivsemaks. Muinsuskaitseseaduse muudatusega lisatakse sõjahaudade topeltkaitse lõpetamise säte.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json