Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 15.03.2023
Jõustub : 17.03.2023
      

Riigi Teatajas avaldati elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mille eesmärgiks on kiirendada taastuvenergiale üleminekut, luues taastuvenergia edendamist soodustavad eeldused.

Seadus sätestab võrguettevõtjatele võimaluse osta kaoenergiat taastuvast allikast toodetud energiana ning vähendada survet liitumiskulude suurenemisele. Lisaks täpsustatakse seaduses tuuleenergeetika kohaliku kasu instrumenti puudutavaid sätteid ning täiendatakse maapõueseaduses kehtivat maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse lubamise regulatsioon taastuvenergiaehitise ja seotud taristu maardlatele tähtajalise ehitamise võimalusega.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json