Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus


Uudise kuupäev : 15.03.2023
Jõustub : 01.05.2023
      

Riigi Teatajas avaldati kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus.

Seadusega võimaldatakse üleminek täisdigitaalsele kriminaalmenetlusele ning väärteomenetlusele. Laiendatakse menetleja võimalusi süüteomenetlust mitte alustada või see lõpetada olukordades, kus puudub avalik huvi või perspektiivikus süüdlase karistamiseks.

Seadusega kõrvaldatakse seaduse nõuded, mis kohustasid menetlejaid sama tõendi kogumisel ja vormistamisel tegema dubleerivaid tegevusi. Selleks lihtsustatakse menetlustoimingute protokollimise nõudeid ning soodustatakse heli- ja audio-videosalvestiste tegemist (salvestis võrdsustatakse üldjuhul protokolliga), samuti võimaldatakse isikutel anda kriminaalmenetluses ütlusi menetleja juurde kohale tulemata.

Seadusega muudetakse selgemaks kohtu roll kohtueelses ja täitemenetluses ning tehakse kohtukorraldust paindlikumaks. Kaotatakse eeluurimiskohtuniku ja täitmiskohtuniku mõisted ning täpsustatakse kohtuniku taandumise aluseid. Lisaks laiendatakse kriminaalmenetlust tagavate meetmete kataloogi uute ja paindlike meetmetega (näiteks e-postkasti kontrollimise kohustuse või liikumiskeelu kohaldamisega).

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json