Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 15.03.2023
Jõustub : 21.03.2023
      

Riigi Teatajas avaldati politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega rakendatakse Euroopa Liidu määrusi, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem nende kolmandate riikide kodanike jaoks, kellelt ei nõuta Schengeni alale sisenemiseks viisat. Edaspidi peab isik enne reisi taotlema reisiluba. Taotlus esitatakse veebilehe või mobiilirakenduse kaudu, seda kontrollitakse automatiseeritult Euroopa Liidu infosüsteemides, jälgimisnimekirjas ja taustakontrollireeglite alusel. Vajadusel saadetakse taotlus riiklikule üksusele lisakontrolli.

Lisaks luuakse ka Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitusvõime raamistik ja selle rakendamiseks ühine isikuandmete hoidla.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json