Muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 15.03.2023
Jõustub : 01.05.2023
      

Riigi Teatajas avaldati muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seadus, mille peamine eesmärk on tõsta muuseumikogude ja muuseumiteenuste kvaliteeti, täpsustada muuseumide rahastamise aluseid ja luua uus riigi infosüsteemi kuuluv rahvakultuuri andmekogu.

Muudatustega rõhutatakse muuseumide laiemat ühiskondlikku rolli ja vajadust arvestada teenuste pakkumisel kasutajate vajadustega kogu nende elukaare ulatuses. Seadusega lihtsustatakse museaalide muuseumikogust väljaarvamise põhimõtteid, edaspidi otsustab selle väljaarvamise muuseum ise, mitte muuseumi asutaja. Lisaks laiendatakse asutuste ja isikute ringi, kellele võib riigile kuuluvast muuseumikogust väljaarvatud asju üle anda.

Muuseumide rahastamisel täpsustatakse kriteeriume, näiteks riigi sihtasutusena tegutsevad muuseumid saavad tegevustoetust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, teistes omandivormides tegutsevad võivad jätkuvalt toetust taotleda.

Seadusega luuakse uus andmekogu, mis sisaldab infot rahvakultuuriga tegelevate organisatsioonide, kollektiivide, juhendajate ning rahva- ja kultuurimajade või nendega seotud rajatiste kohta. Andmekogu luuakse Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse registri ja Eesti rahvakultuuri keskuse valdkondliku rahvakultuuri andmekogu asemele. Seda hakkab haldama Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json